แอ่วเหนือเมื่อหนาว

เที่ยวเหนือเมื่อหน้าหนาว

สมาชิก 10 คน เช่ารถตู้จากครังโดยออกจากตรังเวลา 05.00 น.ไปตามเส้นทางตรัง สุราษฎร์ธานี แวะกินข้าวเช้าที่อำเภอนาสาร สุราษฎร์ธานี ข้าวเที่ยงที่หัวหิน จากนั้นเดินทางต่อไป 20.00 น.ถึงสุพรรณบุรี ท่ามกลางสายฝนอย่างหนัก 22.00 น.ถึงชัยนาท เข้าที่พัก

วันที่สอง ออกจากชัยนาทไปตาก เข้าแม่สอด ข้ามด่านไปฝั่งพม่า ชมตลาดพม่า แวะเข้าชมวัด และมัสยิด ตอนเที่ยงเดินทางต่อไปยังเชียงใหม่ ถึงเชียงใหม่ค่ำพอดี เข้าที่พักโรงแรมบัวระวง เดินเที่ยวไนท์พลาซ่า

วันที่สอง ออกเดินทางต่อแม่ฮ่องสอน ผ่านทางอำเภอฮอด แวะเที่ยวถ้ำแก้วโกมล ไปปางมะผ้า ชมอนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น ชมดอยแม่อุคอ แต่ไม่มีทุ่งดอกบัวตองเพราะยไม่ใช่หน้าที่ดอกบัวตองบานถึงแม่ฮ่องสอนตอนเย็น เขาที่พัก

วันที่สาม เช้าไปเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยง ไปถ้ำปลา ตำหนักปางตอง แวะชมโรงเรียนพระตำหนักปางตอง ไปปางอุ๋ง กลับมานอนตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่สี่ ออกเดินทางจากแม่ฮ่องสอนไปอำเภอปาย เที่ยวปาย ตอนเย็นไปร่วมละศีลอด (ช่วงที่ไปตรงกับเดือนรอมดอนพอดี) เที่ยวปายยามค่ำคืน กลับมานอนที่พักปายฮิลล์รีสอร์ท นอกตัวเมืองปาย

วันที่ห้า ไปหมู่บ้านสันติชน ชิมชา แวะร้านกาแฟปายอินเลิฟ กลับสู่เชียงใหม่ พักโรงแรมเดิม

วันที่หกออกจากเชียงใหม่ไปลำปาง ลงมาทางอำเภอเถิน ตัดไปทางสุโขทัย ชมอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลงมานครสวรรค์ เข้าที่พัก

วันที่เจ็ดออกจากนครสวรรค์แวะอยุธยา เข้ากรุงเทพฯ พักที่คุรุสภา

วันที่แปดออกจากคุรุสภาแวะตลาดน้ำดำเนินสะดวก ราบุรี กลับตรัง ถึงตรัง 20.00 น.

………………………………………………………………………………………………………….

โป่งเดือด แม่ฮ่องสอน

ปายอินเลิฟ ร้านกาแฟ

สะพานประวัติศาสตร์ ปาย

โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง แม่ฮ่องสอน

ปากทางเข้าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว

ปาย ฮิลไซด์รีสอร์ท

แม่ค้าสาวชาวแม่ฮ่องสอน

สาวน้อยกะเหรี่ยงคอยาว

Advertisements